تماس با ما

مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) ابوظبی

آدرس: ابوظبی امارات عربی متحده  تقاطع خیابان شیخ راشد بن سعید آل مکتوم (مطار) با خیابان الفلاح (جوازات قدیم) منطقه الظفره (باورهاوس قدیم) پشت بانک ابوظبی التجاری(ساختمان هتل رامی گاردن)

صندوق پستی: ۸۹۳

ابوظبی امارات عربی متحده

تلفن : ۶۴۲۲۱۸۳ ۲ ۹۷۱+

فاکس: ۶۴۱۷۵۶۷ ۲ ۹۷۱+

ایمیل : info@iranianschool.ae

وبسایت : www.iranianschool.ae

 

 

 

No Fields Found.