گردش علمی دانش آموزان دوم ابتدایی مجتمع آموزشی امام خمینی(ره)ابوظبی

۲۳ آبان ۱۳۹۴

در روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۰۸/۲۱ بنا به پیشنهاد معلمان مربوطه وکسب مجوز از وزارت تعلیمیه ابوظبی(ADEK) دانش آموزان پایه دوم مقطع دوم ابتدایی به پارک خالدیه رفتند. در این گردش علمی که از ساعت ۸الی۱۲ظهر به طول انجامید،دانش آموزان پس از صرف صبحانه ضمن بازی وتفریح به گردش در پارک پرداخته و با یادداشت برداری از مشاهدات واتفاقات پارک با کمک معلمان خود سرکار خانم مولایی و خانم محمد خانی به تجزیه وتحلیل مشاهدات خود پرداختند.

پاسخ دهید :

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .