کادر آموزشی متوسطه

ایمان خانجانی دبیر ریاضی
ژیلا افتخاری دبیر زبان خارجه
مسعود رستنده دبیر عربی
ایمان خانجانی دبیر فیزیک
مسعود رستنده دبیر قرآن و معارف اسلامی
حسین زنده بودی دبیر زبان و ادبیات فارسی
کلاس آنلاین دبیر شیمی
ابوالفضل مهدیخانی دبیر زبان خارجی
الهه خرم دبیر زیست و زمین شناسی
لیلا رستمی شرف آبادی دبیر فرهنگ و هنر
علی پاشا سلطانی دبیر علوم اجتماعی