مسابقات اذان

۰۹ آبان ۱۳۹۴

مسابقات اذان مرحله سرپرستی در بین مجتمع های آموزشی سرپرستی جمهوری اسلامی ایران در گشور امارات برگزار گردید که آقای مروان گارستانی از مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) ابوظبی به مقام اول دست یافت.DSC_0810

DSC_0811

DSC_0812

DSC_0813

پاسخ دهید :

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .