مدیریت

ناصر حسین زاده

سوابق : تدریس در دوره تحصیلی راهنمایی ، متوسطه معاونت دوره راهنمایی مدیر مدارس راهنمایی و متوسطه کارشناس ارزشیابی  کارشناس تشکیلات و امور اداری کارشناس گروههای آموزشی کارشناس مسئول آموزش راهنمایی  کارشناس مسئول آموزش متوسطه

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم علوم اجتماعی  کارشناس مدیریت – کارشناس ارشد فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم وتربیت

برنامه ها: برنامه محور بودن در اجرای برنامه داشتن تفکر سیستمی اعتقاد به کارگروهی اعتقاد به مدیریت فرایند محور  تغییر و تحول درجهت بهبود و توسعه مدرسه ارتقاء کیفیت یادگیری  بکارگیری تکنولوژی های نوین در فرایند یاددهی و یادگیری وICT
برنامه کلی برای دانش آموزان : نظم و انضباط  اخلاق وتربیت پیشرفت علمی و آموزشی
برنامه های شاخص مورد نظر هرکدام از دوره های تحصیلی:
دوره ابتدایی: مسابقات دانشمندان کوچک برگزاری کلاس فوق برنامه زبان انگلیسی پیک آدینه آزمون تیمز
دوره متوسطه اول : طرح مدام مسابقات آزمایشگاهی  آزمون پیشرفت تحصیلی
دوره متوسطه دوم : طرح همیار مسابقات آزمایشگاهی آزمون پیشرفت تحصیلی برگزاری کلاس های تقویتی و جبرانی و کنکور