دیدار اولیاء با دبیران

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

در روز یک شنبه ساعت ۱:۳۰ظهر دیدار صمیمی اولیاء با دبیران برگزار شد در این دیدار اولیا در جریان تحصیل و مشکلات فرزندان خود قرار گرفتند و  دبیران توصیه های لازم جهت  بهبود وضع تحصیلی دانش آموزان انجام دادند. در پایان هم به دانش آموزان کارنامه  فروردین ماه فرزندان خود را تحویل گرفتند.

 

پاسخ دهید :

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .