چشم انداز

چشم انداز ما : our vision

تربیت دانش آموزانی خلاق و صاحب فکر و ایده و بهره مند از مهارت های قابل توجه اجتماعی و نیز برخوردار از ویژگیهای اخلاقی و تربیتی با بهره گیری از الگوی انسان کامل(سیره نبی اکرم (ص)) با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در حوزه های فناوری اطلاعات، تکنولوژی آموزشی، روانشناسی و نیز بهره گیری از سیستم های کیفیت مدیریت.

ماموریت ما : our mission

۱- تربیت دانش آموزانی خلاق و توانمند با نگاهی نوآورانه و قدرت تحلیل برتر
۲- تربیت دانش آموزانی آماده ایفای نقشی فعال و موثر در جامعه و دارای مهارت های ارتباطی متناسب با شرایط زندگی در قرن ۲۱
۳- تربیت دانش آموزانی با ویژگی های فرهنگی، اخلاقی متناسب با آموزه های اسلام
۴- تربیت دانش آموزانی کارآفرین با مهارت های فنی درخور توجه برای زندگی
۵- تربیت دانش آموزانی با تسلط کامل حداقل به یکی از زبان های انگلیسی و عربی
۶- تربیت دانش آموزانی با تسلط حرفه ای به یک مهارت ورزشی، هنری یا فنی

اهداف ما :

 اهداف آموزشی :
• توسعه روش های فعال یادگیری
• توسعه مهارت های خود یادگیری
• توسعه روش های بادگیری گروهی و مشارکتی
• توسعه روش های کارگاهی، آزمایشگاهی و تکنولوژیک
• توسعه روش های پژوهش مدار

 اهداف تربیتی :
• تمرکز و تاکید بر الگوی نربیتی پیامبر اکرم (ص) بعنوان انسان کامل
• اندیشه و فکر بعنوان ارزشی دینی
• شادی و نشاط در چارچوب موازین تربیتی اسلام
• تاکید بر انجام فرایض دینی

 اهداف مدیریتی :
• بین المللی شدن آموزش در مجتمع از طریق توسعه حوزه فعالیت آموزشی و تربیتی در سطح کلیه دانش آموزان و نیز استفاده از حضور معلمان بین المللی
• کسب بهترین رتبه در ارزیابی ها بر اساس معیارهای هشت گانه مجلس تعلیمیه ابوظبی(ADEC)
• توسعه دانش و مهارت های نوین مدیریتی
• نظارت و ارزیابی مستمر و همه جانبه و توسعه روش های مدون
• بکارگیری روش های مکانیزه و گزارشات مدیریتی از سیستم های مکانیزه آموزشی و اداری
 اهداف کمی :
• جذب حداکثر دانش آموزان لازم التعلیم با ملیت ایرانی
• جذب حد اکثر دانش آموزان فارسی زبان
• جذب دانش آموزان مسلمان از ملیت های مختلف
• جذب دانش آموزان محروم با قائل شدن تخفیفات
 اهداف کیفی :
• افزایش شاخص های انگیزشی نیروی انسانی
• بکارگیری الگوها و مدل های موفق آموزشی
• توسعه روشها و ظرفیت های اطلاع رسانی