امكانات و فضای آموزشی

• واحد پیش دبستانی با امکانات آموزشی و رفاهی ویژه کودکان
• واحد ابتدائی دختران و پسران با تجهیزات و امکانات کمک آموزشی و سمعی و بصری
• واحد متوسطه اول و دوم با امکانات هوشمند و برخوردار از آزمایشگاه، کارگاه رایانه و سایر امکانات خاص این دوره
• بخش اداری با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب
• ۲ واحد آزمایشگاه پسران و دختران بصورت مجزا
• ۲واحد نمازخانه پسران و دختران بصورت مجزا
• ۲ واحد کتابخانه پسران و دختران با ۷۰۰۰ جلد کتاب متناسب با گروه های سنی مختلف و به زبان های فارسی و انگلیسی
• زمین چمن استاندارد جهت برگزاری مسابقات و تمرینات ورزشی
• کلینیک مدرسه زیر نظر پرستار مورد تایید مراجع ذیصلاح
• ۲ واحد مشاوره زیر نظر مشاورین مجرب پسران و دختران بصورت مجزا
• سالن اجتماعات با سن آمفی تئاتر و امکانات مورد نیاز سمعی و بصری
• ۲سالن ورزشی سرپوشیده با امکانات مناسب
• سیستم دوربین های مدار بسته مجتمع زیر نظر مسئول مورد تایید مراجع ذیصلاح

???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
سر در واحد پسران  سر در واحد دختران
????????????? مرکز پیش دبستانی
مجتمع مسکونی معلم«فرهنگیان» واحد پیش دبستانی
کتابخانه پسران کتابخانه دختران
کتابخانه واحد پسران کتابخانه واحد دختران
آزمایشگاه واحد دختران آزمایشگاه واحد پسران unnamed (3)
آزمایشگاه واحد دختران آزمایشگاه واحد پسران  سالن ورزشی واحد پسران
کارگاه کامپیوتر Untitled-21 1copy unnamed (4)
 کارگاه کامپیوتر   نمازخانه واحد دختران  سالن ورزشی واحد پسران