حضور نماینده شورای دانش آموزی در مجلس شورای دانش آموزی- اسفند ماه ۹۵

۲۹ اسفند ۱۳۹۵

در اسفند ماه ۱۳۹۵ نماینده شورای دانش آموزی مدارس سرپرستی واحد امارات جناب آقای سید مهدی موسوی دانش آموز ممتاز مجتمع ابوظبی در مجلس نمایندگان دانش آموزی در تهران در محل مجلس شورای اسلامی سابق حضور و نطق خود را به نمایندگی از دانش آموزان مدارس واحد امارات بیان نمودند.

 

پاسخ دهید :

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .