پروسه ثبت نام

مرحله ۱← دریافت مجوز اولیه ثبت نام مختص دانش آموزان شاغل به تحصیل(مسئول : عاطفه اسدی واحد حسابداری)

مرحله ۲←برای شروع پروسه ثبت نام به واحد دفتری بخش فارسی مراجعه نموده و فرمهای تکمیل مراحل ثبت نام، مشخصات، اطلاعات تکمیلی و پزشکی دانش آموز و تعهدنامه انضباطی را دریافت و تکمیل نمایید. قبل از تحویل فرم های ویژه ثبت نام از صحت اطلاعات علی الخصوص اطلاعات سجلی، شماره تلفن، همراه و آدرس ایمیل اطمینان حاصل فرمایید. به همراه داشتن اصل و یا کپی رنگی مدارک هویتی، تحصیلی و پزشکی دانش آموز الزامی است.(مسئول : حبیبه رنجبر)

مرحله ۳← مراجعه به واحد حسابداری مجتمع و پرداخت شهریه های مربوط به ثبت نام دانش آموز و دریافت مجوز جهت اخذ کتاب و لباس فرم

مرحله ۴← مراجعه به واحد دفتری بخش عربیجهت ثبت نام دانش آموز در سیتم عربی و به روز رسانی اطلاعات دانش آموز(مسئول : مریم دهواری )

 

برای دریافت فلوچارت ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

فلوچارت ثبت نام ۹۶-۹۵