شرایط و مدارک مورد نیاز

 

مدارک مورد نیاز :

کلیه دانش آموزان

۱- اصل شناسنامه و گذرنامه دانش آموز

۲- اصل کارت هویه دانش آموز

۳- اصل شناسنامه و گذرنامه ولی دانش آموز

۴- کارت هویه ولی دانش آموز

۵- تکمیل فرم ثبت نام 

دریافت فرم مشخصات و اطلاعات تکمیلی دانش آموز

۶- تکمیل فرم تعهد انضباطی و اطلاعات پزشکی

دریافت فرم تعهد انضباطی دانش آموز

دریافت فرم اطلاعات پزشکی ۱

دریافت فرم اطلاعات پزشکی ۲

۷- عکس ۴× ۳ رنگی، جدید و زمینه سفید (ابتدایی ۴ قطعه _ متوسطه اول ۶ قطعه _ متوسطه دوم ۸ قطعه)

۸- کارنامه قبولی/ مردودی سال تحصیلی گذشته

۹- کپی فیش آب و برق محل سکونت

دانش آموزان جدید الورود

برای دانش آموزان جدید الورود علاوه بر مدارک فوق ارائه مدارک ذیل نیز ضروری است:

۱- شهاده میلاد « ترجمه شناسنامه» با تاییدیه وزارت امور خارجه ایران و سفارت امارات در تهران

۲- ترجمه آخرین مدرک تحصیلی دانش آموز با تاییدیه وزارت امور خارجه ایران و سفارت امارات در تهران

۳- کارنامه، پرونده تحصیلی و مشاوره ای سنوات گذشته دانش آموز

۴- کد انتقال و سی دی اطلاعات دانش آموزان جدید الورود از طریق مدرسه مبدا

۵- حذف نام دانش آموز از سامانه اینترنتی سناد مدرسه مبدا

۶- شناسنامه سلامت

۷- کارت واکسن و تست سنجش (ویژه دانش آموزان پایه اول ابتدایی)

۸- گواهی اشتغال به تحصیل با تایید منطقه آموزش و پرورش (مختص دانش آموزان انتقالی ضمن سال)

۹- ترجمه ی گواهی اشتغال به تحصیل با تاییدیه وزارت امور خارجه ایران و سفارت امارات در تهران (انتقالی ضمن سال از ایران) و شهاده انتقال دانش آموز (انتقالی ضمن سال از مدارس ایرانی و غیر ایرانی در امارات)

۱۰- مجوز ثبت نام از سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده (مختص دانش آموزان انتقالی ضمن سال)

⇐حضور ولی و دانش آموز هنگام ثبت نام الزامی است. 

⇐دانش آموزان با نمره انضباط کمتر از ۱۹ با شرایط خاص پذیرفته خواهند شد.

⇐شرایط سنی پیش دبستانی: ۵ سال تمام تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ برابر با ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ 

⇐مبدا محاسبه سن ۳۱ دسامبر هر سال می باشد.

_96-95_pdf