شهریه

میزان شهریه

برای دریافت فایل بر روی تصویر کلیک نمایید.

شهريه

نحوه پرداخت شهریه

⇐الف) پرداخت از طریق وجه به حساب مدرسه برای شهریه و سرویس جداگانه فیش تکمیل گردد.

۱) پرداخت شهریه

شماره حساب: ۰۱۰۱۰۳۰۱۶۱۰۳۰

نام صاحب حساب: انجمن اولیاء و مربیان

نام دانش آموز و پایه و مقطع تحصیلی ذکر گردد.

نمونه فیش بانک ملی ایران جهت پرداخت شهریه

۲) پرداخت هزینه سرویس

شماره حساب: ۰۱۰۱۰۲۱۵۶۷۸۲۰

نام صاحب حساب: درآمد سرویس مجتمع

نام دانش آموز و پایه و مقطع تحصیلی ذکر گردد.

نمونه فیش بانک ملی ایران جهت پرداخت هزینه سرویس

⇐ب) پرداخت بوسیله چک

نام فارسی : مجتمع آموزشی ایرانیان ابوظبی(امام خمینی (ره))

نام انگلیسی : Iranian Private School- Abu Dhabi

نام عربی : المدرسة الایرانیة الخاصة – أبوظبي

نام دانش آموز و پایه و مقطع تحصیلی در پشت چک ذکر گردد.