تقدیر از دانش آموزان ممتاز دختر مقطع ابتدایی -نوبت اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴

۲۱ بهمن ۱۳۹۴

در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۰ در مراسمی که با حضور مدیریت محترم مجتمع جناب آقای حسین زاده به همراه معاونت ابتدایی و جمعی از همکاران آموزشی برگزار گردید از دانش آموزان ممتاز دختر واحد ابتدایی تقدیر و تشکر بعمل آمد و به آنها جوایزی اهدا گردید.

پاسخ دهید :

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .