برگزاری مراسم هفته تربیت بدنی

31 اکتبر 2015

به مناسبت ۲۶ مهر و 2هفته تربیت بدنی یک دوره مسابقه والیبال بین دانش آموزان وهمکاران دختر ویک دوره مسابقه تنیس روی میز بین همکاران و دانش آموزان برگزار گردید.

پاسخ دهید :

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .