برگزاری مانور آتشنشانی

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

در روز چهارشنبه مورخه ۹۴/۲/۲ یک جلسه مانور آتشنانی با شرکت حضور کلیه دانش آموزان و پرسنل مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) ابوظبی(قسمت پسران) برگزار گردید تا دانش آموزان و عوامل مدرسه توانایی انجام واکنش سریع و به موقع در مواقع خطر را داشته باشند.

پاسخ دهید :

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .