برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی در سال ۹۵-۹۴

۰۵ آذر ۱۳۹۴

در روز سه شنبه مورخ۹۴/۹/۳ به منظور شناسایی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سه ماهه اول سال تحصیلی  آزمون پیشرفت تحصیلی در سالن امتحانات مجتمع وبا نظارت ناظر سرپرستی جمهوری اسلامی ایران در امارات متحده عربی بر گزار گردید.

۲۰۱۵۱۱۲۴_۱۰۰۹۲۱ ۲۰۱۵۱۱۲۴_۱۰۰۸۵۵ ۲۰۱۵۱۱۲۴_۱۰۰۸۴۴ - Copy ۲۰۱۵۱۱۲۴_۱۰۰۸۱۵ - Copy ۲۰۱۵۱۱۲۴_۱۰۱۰۳۱

پاسخ دهید :

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .