برگزاری آزمون استانداردهای ADEC

۰۹ آذر ۱۳۹۴

به منظور آشنایی دبیران ومعلمان جدید الورود با استاندارد های تحصیلی وتربیتی تعلیمیه امارات(ADEC) آزمونی در روز جمعه ۹۴/۹/۶ در محل مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) ابوظبی برگزار گردید. برای این آزمون جهت آمادگی دبیران از ۲ ماه قبل جزوهای کامل از استاندارد های ADEC بین دبیران توزیع شدو طی چند جلسه توجیهی توسط مدیریت محترم جناب آقای حسین زاده مورد تفسیر وارزیابی قراز گرفته ودر پایان آزمون گرفته شد.

DSC_1313
DSC_1314
DSC_1315

DSC_1309

 

پاسخ دهید :

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .