مشخصات اعضاء انجمن

۱) سید علی موسوی رئیس انجمن
۲) رودابه شمسی عضو اصلی
۳) زهره قائدی عضو اصلی
۴) فریبا معصومی ترکمانی عضو اصلی
۵) عبدالعزیز جمال پور عضو اصلی
۶) رامین رستگار عضو علی البدل
۷) لیلا رستمی شرف آبادی عضو علی البدل