انتخابات شورای دانش آموزی مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) – ابوظبی مهرماه ۹۵

۲۰ مهر ۱۳۹۵

در تاریخ ۱۲/۷/۹۵ همزمان با سایر مدارس خارج از کشور در مجتمع ابوظبی آموزشی امام خمینی(ره)-ابوظبی انتخابات شورای دانش آموزی برگزار گردید.

اقدامات به شرح ذیل در این راستا انجام شد:

  1. ثبت نام دانش آموزان برای کاندیدا شدن از تاریخ ۵/۷/۹۵ لغایت ۱۰/۷/۹۵
  2. تبلیغات دانش آموزان در روزهای ۱۰ و ۱۱ مهر
  3. برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی
  4. انتخاب اعضای هیأت نظارت

 

پاسخ دهید :

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .